تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

” مدیریت شهری را می توان سازمانی فراگیر و در برگیرنده اجزای رسمی و غیر رسمی موثر و کارامدی دانست که در ابعاد مختلف اجتماعی ، اقتصادی و کالبدی حیات شهر تاثیر دارند و با ماهیت چند عملکردی در حوزه سیاستگذاری برنامه ریزی و اجرا بر آن هستند تا به اداره ، هدایت ، کنترل و توسعه همه جانبه و پایدار شهر بپردازند و افزایش کیفیت زندگی شهروندان و رفاه شهروندی را محقق گردانند.” (هاشمی، 1390  : 15).

” مدیریت شهری عبارت از سازماندهی عوامل و منابع برای پاسخگویی به نیازهای ساکنان شهر می باشد.”  (صرافی و دیگران ، 1379 : 70- 81 ).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

” مدیریت‌ شهری‌ به‌عنوان‌ چارچوب‌ سازمانی‌ توسعه‌ شهر به‌ سیاستها، برنامه‌ها و طرحها و عملیاتی‌ اطلاق‌ می گردد که‌ در پی‌ اطمینان‌ از تطابق‌ رشد جمعیت‌ با دسترسی‌ به‌ زیرساختهای‌ اساسی‌ مسکن‌ و اشتغال‌ هستند. ” (داداش پور ، 1380 : 2).

” مدیریت شهری جدید عبارت می باشد از اداره امور شهری به مقصود رشد پایدار  مناطق  شهری  در سطح محلی ( با در نظر داشتن و تابعیت از اهداف و سیاست های ملی اقتصادی و اجتماعی کشور ) ”  (رضویان ، 1381 : 46).

هدف سیستم مدیریت شهری به مثابه جزئی از سیستم حکومتی، اداره امور شهرهاست و هدف سیستم مدیریت شهری در جهت اهداف ملی بوده و با آن همسو می باشد و از کلیات آن تبعیت می کند. به همین دلیل می باشد که برنامه های این سیستم برای ساماندهی امور شهر، به گونه کلی در چارچوب برنامه های کلان و قوانین جاری کشور تدوین می گردد (مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، 1389: 70).

گونه های مدیریت شهری یا به شکل متمرکز می باشد یا نا متمرکز، که در سیستم متمرکز تمام تصمیم گیری ها توسط حکومت مرکزی می باشد و مردم مشارکتی ندارند و تمرکز امور در این سیستم باعث کندی کارها و تصمیم گیری ها می گردد و عدم نظارت بر عملکرد مسئولان امور دیده می گردد.

در سیستم نا متمرکز انجام امور به سازمانهای مرکزی، منطقه ای و محلی سپرده می گردد و استقلال دارند و معضلات با سرعت بیشتری حل می شوند و مشارکت مردم نیز بیشتر می باشد اما گاهی باعث استبداد و خودکامگی مقامات محلی می گردد. گونه ای از مدیریت به نام مدیریت مستقل در شهرهای بزرگ دنیا دیده می گردد که اکثرا مدیریتی مستقل، مقتدر و مردمی دارد. (سعیدنیا، 1379: 55 _ 60).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. عوامل موثر در تغییر مرزبندی محله های شهری منطقه 1 شهر تهران کدامند؟
  2. کدام یک از شاخصها بهتر می توانند برای تعیین مرزهای محله ای در منطقه 1 تهران به کار بروند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه