تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

مشارکت شهروندان در ارائه خدمات، جریان اطلاعاتی بین دولت و جامعه محلی را تسهیل می کند و عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می دهد. مشارکت، ابزاری برای عیان سازی مطالبات را فراهم ساخته و به دولت کمک می کند تا تخصیص منابع را با ترجیهات بهره گیری کنندگان منطبق سازد. مشارکت شهروندان همچنین می تواند پاسخگوی دولت را از طریق افزایش آگاهی شهروندان و کنترل بر دولتهای محلی را بالا ببرد. مشارکت باعث می گردد مقامات محلی به شهروندان پاسخگو شوند، زیرا هزینه های سیاسی تصمیمات عمومی ناکارا و ناکافی را افزایش می دهد (میدری و دیگران ، 1383: 610)

مشارکت مردم می تواند به صورت مستقیم و یا از طریق نهادهای مشروع واسط میان دولت و آنها یا نمایندگان منتخبشان باشد . البته بایستی دقت نمود که ایجا د دموکراسی الزاماً به معنای دخیل ساختن توقعات و انتظارات اقشار آسیب پذیر در اتخاذ سیاستها نیست بلکه مشارکت بایستی سازماندهی شده باشد و از طریق ابزارهای تعریف شده محقق می گردد. (رستگار،1387 ، 104)

مشارکت شهروندان در امور شهر نتایج مثبتی را به دنبال دارد مانند:

  • کاهش محدودیتها و معضلات مدیریت شهری بخصوص شهرداری ها
  • صرفه جویی در هزینه ها و کاهش صرف انرژی
  • ایجاد و تقویت جامعه مدنی( مجموعه گزارشات همایشهای محله ای شهر تهران، 1388: 277).
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

امروزه در برنامه ریزی شهری، مشارکت مردم یکی از نیازهای اساسی برنامه ر یزی می باشد. به طوری که حتی در کشور خودمان به این مساله جنبه قانونی نیز داده شده می باشد که از آن جمله می توان به بند 5 ماده 71 قانون شوراها (منصور، 1385: 60) و بند ح ماده 95  قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران تصریح نمود که دخیل کردن ومشارکت شهروندان وتشکیل انجمن های محلی را در شهر امری ضروری دانسته وبر لزوم توانمند سازی ومشارکت دهی وتشخیص نیاز توسط جوامع محلی تاکید شده می باشد (قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران، 1383: 84).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. عوامل موثر در تغییر مرزبندی محله های شهری منطقه 1 شهر تهران کدامند؟
  2. کدام یک از شاخصها بهتر می توانند برای تعیین مرزهای محله ای در منطقه 1 تهران به کار بروند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه