تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

از آثار و نتایج دیگر حکمروایی مطلوب افزایش مشارکت و حس تعلق مکانی، توسعه پایدار و ترویج اخلاق زیستی می باشد. حکمرانی مطلوب بر صرفه جویی در بهره گیری از منابع کمیاب ، تامین پایداری محیط زیست تاکید دارد. محورهای مدیریت شهری مطلوب برخورداری از اقتصاد شهری پایدار ، محیط شهری مناسب و پایدار ، مرزی پایدار در جهت افزایش مشارکت و روابط اجتماعی، مردم سالاری شهری پایدار و زندگی شهری مطلوب هستند و این اهداف و آرمان ها در پرتو تسهیل مشارکت بخش خصوصی و تشکل های مردمی و هم بستگی و تشریک مساعی بازیگران محلی به واقعیت تبدیل و مسیر توسعه پایدار محلی هموار می گردد. . ( فدایی ، 1387 : 129 )

حکمروایی خوب باعث پایداری مرزهای محله، بهگشت اقتصادی، پایداری اجتماعی، افزایش ظرفیت جمعی در مسائل مربوط به مرزبندی و افزایش سرمایه ی اجتماعی می گردد و نوع برنامه ریزی از پایین به بالا می باشد.

2 مشارکت: [1]

مشارکت مفهوم جدیدی نیست و ریشه های آن را می توان در دولت شهرهای یونان باستان جستجو نمود، اما سابقه تفکرات مشارکت جویانه در حوزه تصمیم گیری شهری به منشور آتن   ( 1933 )  بر می گردد، اما ظهور عینی آن از دهه 80 نظاره می گردد، بخصوص به دنبال بهبود نسبی شاخصهای اقتصادی که در نظر داشتن کیفیت شهر، در نتیجه فشار از پایین اوج گرفت. مشارکت درگیری ذهنی و عاطفی اشخاص در جایگاه های گروهی می باشد که آنان را برمی انگیزد تا برای دستیابی به هدفهای گروهی همدیگر را یاری داده، در مسؤولیت کار شریک شوند. این در گیری ذهنی مستلزم کنش اجتماعی؛ یعنی حالات فکری، احساسی و رفتاری افراد می باشد که جهت گیری آنها براساس الگوهای جمعی ساخت یابی شده می باشد (علوی تبار، 8213:5).  مشارکت دارای معنایی فراتر از رای دادن و یا حتی پرداخت مالیات می باشد. مشارکت شهروندی، مشارکت معنادار شهروندان می باشد که طی آن ضمن احساس تعلق به اجتماع و احساس مسئولیت نسبت به آن، به صورت آگاهانه بسته به علایق و توانایی های خود در امور مختلف شهر شرکت و همکاری نموده و در تعامل با دیگر شهروندان و مسئولان شهر در حل معضلات شهر خویش می کوشد. در یکی از متون قانون شهرداری ایالت متحده آمریکا تصریح شده می باشد” مشارکت شهروندی موجب تعمیق دموکراسی شهری می گردد.

[1] Association

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. عوامل موثر در تغییر مرزبندی محله های شهری منطقه 1 شهر تهران کدامند؟
  2. کدام یک از شاخصها بهتر می توانند برای تعیین مرزهای محله ای در منطقه 1 تهران به کار بروند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه