تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

ویژگی های حکمروایی شهری مطلوب، یک هدف مشترک را دنبال می کند و آن مقتدرسازی شهروندان و مشارکت می باشد ( شریفیان ثانی، 1380: 50). حکمروایی مردم سالار نیازمند ساز و کارهایی می باشد که از طریق آن شهروندان به گونه عادی بتوانند در فرآیند سیاستگذاری مشارکت کنند (میدری و دیگران ، 1383: 351).

اصول حکمروایی خوب شهری:

  • مشارکت: به معنی حضور همه مردم در تصمیم گیری های مختلف می باشد و مبتنی بر وجود آزادی اظهار و حق اظهار نظر همه افراد جامعه خواهد بود و مرزبندی بایستی به گونه ای باشد که مشارکت و روابط اجتماعی را بیشتر کند.
  • حاکمیت قانون: وجود چارچوب قانونی عادلانه و منصف که از ویژگی بی طرفانه بودن برخوردار می باشد. مرزبندی محلات بایستی در چارچوب قوانین شهرسازی باشد.
  • شفافیت: به معنی جریان آزاد و قابلیت دسترسی سهل اطلاعات می باشد و از سویی شفافیت مرزبندی مد نظر می باشد.
  • مسئولیت پذیری: نهادهای تصمیم گیر نسبت به تامین خواسته ها و تمایلات افراد احساس مسئولیت داشته باشند و مرزبندی های آنها در جهت افزایش هویت و حس تعلق مردم محله باشد.
  • اجماع سازی: حکمرانی خوب نیازمند این می باشد که منافع و سلایق مختلف در جامعه را به سمت اجماعی گسترده هدایت کند که نیازمند توسعه انسانی پایدار می باشد در نتیجه مرزبندی نیز بایستی اجماع سازی را در جهت افزایش مشارکت بیشتر کند.

عدالت و انصاف: همه افراد بایستی برابر باشند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. عوامل موثر در تغییر مرزبندی محله های شهری منطقه 1 شهر تهران کدامند؟
  2. کدام یک از شاخصها بهتر می توانند برای تعیین مرزهای محله ای در منطقه 1 تهران به کار بروند؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه