تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

محله یکی از تقسیمات کوچک شهر و به عنوان سلول زندگی حیات شهری می باشد و جزئی از سازمان فضایی شهر می باشد که در آن روابط افراد به شکل رو در رو می باشد و محله ممکن می باشد با در نظر داشتن هرکدام از جنبه ها ومعیارهای زیر تعریف گردد: 1. مناسبات اداری: بوسیله ی مرزها و محدوده ها 2.زیبایی شناختی: بوسیله ی ویژگیهای بارز و قدمت توسعه 3. اجتماعی: از دید و نگاه ساکنین در محله 4. عملکردی: بوسیله ی محدوده ی خدماتی 5. زیست محیطی: بوسیله ی فضاهایی با ترافیک آرام و روان و کیفیت بالای زیست محیطی.(Borton, 2003: 16_17)

محله از تجمع، پیوستگی کم یا زیاد، معاشرت نزدیک، روابط محکم همسایگی و اتحاد غیر رسمی میان گروهی از مردم به وجودمی آید و شرایط لازم برای تشکیل یک محله شهری عباتند از:

  1. دارا بودن یک حوزه جغرافیایی از شهر

2.پیدایش و تکوین یک اجتماع کوچک از گروهی از مردم شهر

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. وابستگی اجتماعی میان گروهی از مردم. (Thomlison, 1969: 181)

درفرهنگ جغرافیای انسانی، محله بعنوان بخشی ازیک ناحیه شهری می باشد که درآن روابط چهره به چهره حاکم می باشد.محله یک اجتماع محدود شده ازنظر فضایی می باشد که اغلب افراد غیر محلی آن را سریع تر از ساکنانش درک می کنند.(Johnston & et al, 2001)

در تعریفی دیگر از محله، که با روح ایرانی سازگاری بیشتری دارد، محله از تجمع، پیوستگی کم یا زیاد، معاشرت نزدیک، روابط محکم همسایگی و اتحاد غیر رسمی میان گروهی از مردم به وجود می آید که خانواده ها نسبت به محله خود همان احساس خانه مسکونی خود را دارند. (شکویی، 1372: 50_48)

محله یک واحد جغرافیایی شهری می باشد که آن را نه عوارض و پدیده های طبیعی بلکه بیشتر قابلیت ارایه ی خدمات شهری معین می نماید (رهنمایی، 1369 : ( 150.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. عوامل موثر در تغییر مرزبندی محله های شهری منطقه 1 شهر تهران کدامند؟
  2. کدام یک از شاخصها بهتر می توانند برای تعیین مرزهای محله ای در منطقه 1 تهران به کار بروند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد