تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

ویژگیهای برنامه ریزی محله_محور:

 • مردم گرا بوده و شهروندان در کانون توجه آن قرار دارند.
 • مشارکت جویانه و پاسخگوست.
 • کل نگر بودن و به جای نگرشهای بخشی و سازمانی، همه جنبه های زندگی مردم را مورد ملاحظه قرار می دهد.
 • متکی بر توانها و فرصتهای موجود بوده و نه لزوماً متکی بر نیازها (ظرفیت سازی)
 • بهره گیری از رویکرد همکاری و تشریک مساعی بین دولت، بخش خصوصی و اجتماعات محله ای
 • هر نوع اقدام مداخله ای در این توجه با ملاحظه جنبه های پایداری (اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی و نهادی) انجام می شود. (موسوی، 1385: 23).
 • پویایی و انعطاف پذیری که فعالیت برنامه ریزی را به عنوان یک توجه فرآیندی و یادگیری مدنظر قرار میدهد.

محققان و صاحب نظران در نظامهای مختلف و با گرایشهای متفاوت، تعابیر گوناگونی را در خصوص اهداف این رویکرد جدید در برنامه ریزی و مدیریت شهری ذکر نموده اند. اما در این بین، افزایش ظرفیت محله ای، توانمند سازی محله ای، آمادگی محله ای، انباشت سرمایه اجتماعی، مدیریت از پایین، مشارکت شهروندی، رویکرد دارائی مبنا و در نهایت دستیابی به توسعه پایدار در ابعاد مختلف، مهمترین و اصلی ترین اهداف این رویکرد (برنامه ریزی محله – مبنا) بوده می باشد. در همین ارتباط به ابزارهائی تصریح دارد که در چارچوب دستیابی به اهداف برنامه ریزی «آلبرلی » می توانند به کار گرفته شوند. به اعتقاد وی ظرفیت سازی و توجه «اجتماعات محله ای » مبتنی بر به مهارتهای فردی افراد، تأکید بر حاکمیت و نظارت شهروندی، تصمیم گیری مبتنی بر اجماع، آموزش اجتماعات محلی و برنامه ریزی و طراحی با در نظر داشتن اصول زیست منطقه گرائی برای دستیابی به توسعه پایدار از مهمترین آنهاست ((Alberley , 2003 : 3.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 1. عوامل موثر در تغییر مرزبندی محله های شهری منطقه 1 شهر تهران کدامند؟
 2. کدام یک از شاخصها بهتر می توانند برای تعیین مرزهای محله ای در منطقه 1 تهران به کار بروند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه