عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

خاطر نشان می گردد، تعداد جمعیت و خانوار و گروههای خویشاوندی و صنفی، در تعیین سلسله مراتب محله ها تأثیر موثری داشته اند. پیوند وهمبستگی و روابط اجتماعی در طرح محله تاثیر داشته و به آن وحدت می بخشیده می باشد (شیعه، 1378: ص 197). نکته قابل توجه در این دوران این می باشد که مجموعه محلات شهری بدون هیچ برتری قومی_ مذهبی و نژادی بر اطراف مجموعه مرکزی و بازار گسترده می شوند. (حبیبی، 1364: 71)

در مطالعه که شیخی درمورد محله انجام داده می باشد به بعضی از مهمترین کارکردهای نظام محله ای درسرزمینهای اسلامی را در موارد زیر اختصار نمود:

الف- پاسخگویی به نیاز هویتی جدید در جمع بزرگ شهر بر اساس یکی از شاخص های مطرح مانند شاخص های قومی ، مذهبی ، اجتماعی ، اقتصادی و یا فرهنگی . ب- در نظر داشتن نیازهای روحی و روانی ناشی از خلاء هویتی مهاجران . ج- برقراری امنیت و کنترل محله ها با مشارکت مردم  د- رعایت حقوق اقلیت ها در مجموعه شهری (پرداخت مالیاتی موسوم به (جزیه) گاه کمتر از مالیات بر مسلمانان بود، آزادی در بجای آوردن آداب و مراسم مذهبی).  ه-  پرکردن خلاء دیوانسالاری شهری از طریق نهادهای غیر رسمی و مردمی (شیخی ، 1382: 61_58).

در زمان صفویه : در این دوران احداث تجهیزات وخدمات عمومی مانند مساجد،حمام ها، که قبلاً درمرکز شهرها استقرارمی یافتند، به داخل محله ها کشیده گردید (رهنمایی و دیگران ، 1386: 37). درشهرهای دوره صفویه جدائی گزینی اجتماعی شهرنشینان محله های مختلفی راایجاد نمود. بعنوان مثال می توان از محله های مسلمان نشین و یهودی نشین و محله دولتمردان و دولتمندان و محله ارامنه و زرتشتی ها درشهر اصفهان نام برد (حبیبی، 1375: 96). در هر شهر، صاحبان هر حرفه در یک محله زندگی می کردند و کارگاه ها و دکه های آنها نیز در همان محله بود ( نجم الدوله، 1353: 34). از دوران صفویه تا قاجاریه هر محله دارای بازارچه و میدانچه ای بود که تاسیسات عمومی شهر نیز مانند سفارتخانه، مسجد و گرمابه در آن قرار داشت. (شیعه، 1378: 206)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

  1. عوامل موثر در تغییر مرزبندی محله های شهری منطقه 1 شهر تهران کدامند؟
  2. کدام یک از شاخصها بهتر می توانند برای تعیین مرزهای محله ای در منطقه 1 تهران به کار بروند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد