تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1 شهرداری تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

در دوران ساسانیان نیز که نظام اجتماعی مبتنی بر “کاست” یا طبقه بود. طبقات اجتماعی شامل روحانیون، نظامیون، دبیران و توده مردم بود که در قسمتهای مختلف شهر ساکن می شدند. بخش مرکزی شهر شامل کهندژ و بخش نظامی بود و در اطراف آن محله ها یا قسمت اصلی شهر که شارستان خوانده می گردید، قرار داشت که به وسیله ی حصاری از کهندژ جدا می گردید. (نظریان، 1374: 16) طبقه خراجگزار ساکن در شهرها بر اساس اصالت خانوادگی و پیشه در محله های شهر استقرار می یافتند. (کوثری و همکاران، 1368: 42).

2-1-3  دوران اسلامی:[1]

با ورود اسلام به ایران و سقوط سلسله ساسانی،شهرنشینی مرحله جدیدی ازحیات خود را آغاز نمود. در ایران سازه های دینی در شالوده ی زندگی شهری اهمیت زیادی پیدا نمود و مسجد از اجزاء اصلی نظام شهری گردید ( سلطانزاده، حسین، 1376). ورود قوانین اسلامی به زندگی شهرنشینان، تغییر شکل کالبدی شهرها در اثر احداث عناصری زیرا مساجد و شکل گیری محله های شهری بر اساس همبستگی مذهبی را می توان از خصیصه های حیات شهری در این دوره به شمار آورد (مشهدی زاده دهاقانی، 1374: 12_11). در این دوران شهرها اساسا در قالب محلات مسکونی سامان یافته بود و شهر در قالب نظام محله ای اقدام می نمود (شیخی، 1382: 14).

وحدت بنیادی ترین اصل در سنت اسلامی می باشد (حمیدی، 1376) که بعضی از معیارهای این وحدت شامل وحدت و تنوع فضایی، مرکزیت، تعامل و هماهنگی، توازن، پیوستگی فضایی، سلسله مراتب، تجانس، هویت، مشارکت، تاکید بر روابط اجتماعی و ترکیب و انسجام محله می باشد ( عبدالهی مهر، 1390: 12).

[1] Islamic Period

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

  1. عوامل موثر در تغییر مرزبندی محله های شهری منطقه 1 شهر تهران کدامند؟
  2. کدام یک از شاخصها بهتر می توانند برای تعیین مرزهای محله ای در منطقه 1 تهران به کار بروند؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد